Nowe zasady

Zasady sprzedaży samochodu od 1 kwietnia 2014 r.

W związku z uchyleniem przez ustawodawcę § 3 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT, od dnia 1 kwietnia 2014 zwolnienie takie już nie obowiązuje. Sytuacja ta dotyczy sprzedaży samochodów osobowych oraz innych samochodów, którym zgodnie z wcześniejszymi przepisami prawo do zwolnienia z VAT przysługiwało (przy nabyciu).

Przepis dotyczący zwolnienia z VAT od sprzedaży używanego samochodu nadal obowiązuje. Obecnie dotyczy on jednak wyłącznie zakupu auta na rzecz prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej, której przysługuje prawo do zwolnienia od podatku. Kupujący nie powinien również, z tytułu nabycia, wytworzenia lub importu towarów, posiadać prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aktualnie mamy do czynienia ze zmianą przepisów dotyczących korekt podatku naliczanego, które służyć mają częściowej rekompensacie skutków zniesienia przez ustawodawcę prawa do zwolnienia z VAT. Jest to oczywiście rezultat zmian, które zaszły w przepisach wraz z dniem 1 kwietnia 2014 roku i które dotyczą zwolnienia z VAT sprzedaży samochodów. Z tego też względu obecnie podatnik, który np. nabył auto osobowe z ograniczonym prawem do rozliczenia oraz dokonał sprzedaży tegoż samochodu w okresie 60 miesięcy od daty nabycia, może skorzystać z systemu korekt, który został przygotowany przez ustawodawcę. Do takiego działania upoważnia go również przeznaczenie auta (w okresie 60 miesięcy od daty zakupu) wyłącznie na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej – mówi o tym Art. 90b ust. 1 pkt. 2.

Warto również pamiętać, że korekcie 12-miesięcznej podlegają auta, których wartość początkowa nie przekroczyła 15.000 zł – opisane to zostało w Art. 90b ust. 6.

W związku z powyższym należy mieć pełną świadomość, że aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają podatnikowi na zwiększenie podatku do odliczenia, jednak wymagają zachowania odpowiednich proporcji do powstałego okresu korekty.

Chociaż zmiany w przepisach dotyczą przede wszystkim samochodów nabytych od 1 kwietnia 2014 roku, to jednak w drodze wyjątku część nieodliczonego podatku VAT można odzyskać także od pojazdów nabytych wcześniej. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, których stały się one przedmiotem sprzedaży.