Wykup auta

Wykup auta po leasingu – co zyskujesz?

W Salonie Aut Poleasingowych Hajmig sp. z o. o. w Warszawie oferujemy wykup samochodu po leasingu z możliwością częściowego odliczenia podatku VAT od leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Pomagamy także we wcześniejszej spłacie zobowiązania oraz w wykupie całej floty pojazdów.

Po zakończonej umowie samochód wcale nie musi stać się własnością korzystającego. Warto poznać wszystkie aspekty dotyczące wykupu, jak i sprzedaży aut poleasingowych, aby znaleźć rozwiązanie najodpowiedniejsze dla siebie.

Korzystający w wielu przypadkach może wykupić auto po leasingu za przysłowiową złotówkę, a więc cenę preferencyjną. Osoba trzecia mogłaby odkupić ten sam samochód już po cenie rynkowej. Przedsiębiorca, który zakończył umowę, może włączyć samochód do majątku firmy, lecz nie musi. Może pozostawić go sobie do celów prywatnych.

Wykup auta z leasingu – kwestie podatkowe

Wykup samochodu po leasingu zawsze niesie dla podatnika koszt podatkowy. Istnieje kilka możliwości, które dają podatnikowi różne opcje opodatkowania. Możliwości te uzależnione są od wartości transakcji.

  1. Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 3500 zł można zaliczyć go do środków trwałych firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych lub dokonać odpisu jednorazowego w miesiącu oddania auta do użytku.
  2. Zaliczyć wykup auta do kosztów uzyskania przychodu, bez zaliczania pojazdu do środków trwałych.
  3. Gdy wartość samochodu przekracza 3500 należy wprowadzić go do środków trwałych firmy i rozpocząć amortyzację. W sytuacji, w której przewidywany okres użytkowania nie przekracza 12 miesięcy, można zaliczyć wykup do kosztów podatkowych.

Podsumowując: przedsiębiorca może wykupić auto z leasingu w ramach prowadzonej działalności bądź na cele prywatne.

Kupując pojazd użytkowany dotąd na zasadach leasingu operacyjnego przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczany w kwocie 60% z faktury wykupu, jednak w kwocie nie większej niż 6 tysięcy złotych. Wydatek z tym związany można zaliczyć do kosztów podatkowych.

W przypadku wykupienia samochodu po leasingu do celów prywatnych, można sprzedać pojazd po upływie sześciu miesięcy bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz VAT. Kupno z przeznaczeniem do celów prywatnych nie pozwala odliczyć VAT, ani zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Z ceny preferencyjnej za przedmiot umowy skorzystać może tylko korzystający. Osoba trzecia może kupić przedmiot po zakończonym leasingu po cenie rynkowej. Po wykupieniu środka trwałego z leasingu odsprzedaż również musi nastąpić po cenie rynkowej. Dlatego przedsiębiorca, który będzie chciał sprzedać taki samochód, zostanie obarczony obowiązkiem uiszczenia podatku od dochodu.

Wykup auta z leasingu i VAT

Pełne odliczenie VAT dotyczy tylko samochodów ciężarowych, maszyn i urządzeń. Jednak w przypadku dalszej odsprzedaży należy już odprowadzić VAT od ceny sprzedaży.

W przypadku wykupu z leasingu auta osobowego odlicza się tylko 50% VAT. Natomiast przy odsprzedaży tego pojazdu nalicza się VAT w pełnej stawce, tj. 23%. Można zastosować stawkę zwolnioną, jeżeli pojazd użytkowany był do czynności zwolnionych z VAT.

Tak więc w przeważającej liczbie przypadków od sprzedaży przedmiotu wykupionego z leasingu trzeba odprowadzić podatek.

Kupując samochód na użytek prywatny, osoba prowadząca działalność nie może wliczyć w koszty kwoty zakupu ani odliczyć VAT. W razie odsprzedania kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych. Jednak w razie odsprzedaży przedmiotu leasingu po pół roku sprzedaż nie jest już objęta podatkiem dochodowym.